ליום ירושלים

לפני כמה זמן ידידה פרסמה בפייסבוק את השיר היפה של יהודה עמיחי :

‎"למה ירושלים תמיד שתים, של מעלה ושל מטה

ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע

בלי לחבוט את ראשי למעלה ובלי לפצוע את רגלי למטה.
ולמה ירושלים בלשון להמשיך לקרוא